Contacta'm

Si vols contactar-me, pots fer-ho a través de Twitter (segurament ho veuré abans) o a través d'aquest formulari.

El lloc web pilarcarracelas.cat, és titularitat de Sitelabs, SLU, amb CIF/NIF B66931965 i domicili a aquests efectes al C. Antonio Machado, 7, local 1, 08042, Barcelona. El lloc web pilarcarracelas.cat té com a úniques finalitats permetre el contacte entre Pilar Carracelas i els seus clients, i la d’informar dels seus serveis, activitats i especialitats. La informació que s’hi publica en cap cas constitueix un mitjà d’assessorament i la seva utilització és responsabilitat exclusiva de l’usuari. L’usuari pot visualitzar els seus continguts per a ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, la seva distribució, modificació o alteració dels continguts.Els enllaços d’aquesta pàgina poden conduir a l’usuari a altres llocs web gestionats per tercers. Pilar Carracelas no es fa responsable dels continguts de les esmentades pàgines.